Facebook
Youtube realizowane projekty

Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.