Facebook
Youtube realizowane projekty

Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej

Finansowane z funduszu sołeckiego 2019 r. wsi Przysieka Polska - 10 000,00 zł