Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, zakup lodówki i kuchni elektrycznej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.