Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie sali wiejskiej, m.in. kuchni

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.