Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Doposażenie świetlicy sołectwa Robaczyn. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.