2019

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Doposażenie świetlicy sołectwa Robaczyn. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
Eu baner Eu baner Eu baner