Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w sprzęt AGD

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.