Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup szafy chłodniczej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.