fb Wirtualny spacer
02 grudnia 2015

Doskonalili umiejętności wychowawcze

15 października 2015 r. zakończyły się warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla rodziców, których inicjatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Spotkania edukacyjne odbywały się od 19 maja do 22 września 2015 r. w Centrum Kultury w Śmiglu.

Do uczestnictwa w warsztatach zostało zaproszonych 16 osób, które brały udział w spotkaniach z pracownikami socjalnym oraz ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z rodzinami i dziećmi. Tematyka zajęć była różnorodna, a ich uczestnicy chętnie zabierali głos w prowadzonych dyskusjach i dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie umiejętności wychowawczych. Poruszane tematy dotyczyły poszukiwania wewnętrznej siły i wzmacniania własnej wartości, gdyż przyczynia się to do efektywniejszego pełnienia roli wychowawczej. Podejmowano rozmowy na temat rozwoju dzieci, spędzania przez nich czasu wolnego i zagrożeń z tego wynikających. Nie zabrakło także rozmów o współczesnych zagrożeniach związanych z Internetem czy uzależnieniami. Na spotkaniach omawiano również prawidłowe techniki komunikowania się w rodzinie. Interesującym zagadnieniem było spotkanie z dietetykiem i rozmowy o zdrowym żywieniu. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród najbardziej aktywnych uczestników do tego stopnia, że wyrazili potrzebę kolejnych spotkań, które umożliwiłyby im pogłębianie wiedzy, wymianę doświadczeń i edukację.

Na każdym spotkaniu uczestnicy korzystali z poczęstunku w postaci kawy, herbaty oraz słodkiej przekąski.

Warsztaty stanowiły bogate doświadczenie nie tylko dla ich uczestników, ale także dla samych pracowników socjalnych, którzy dzięki spotkaniom mogli lepiej poznać potrzeby i trudności z jakimi borykają się rodzice. Spotkanie ze specjalistami: psychologiem, policjantem, kuratorem oraz dietetykiem przyczyniły się do wzrostu wiedzy w zakresie danej specjalności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu dziękuje wszystkim zaangażowanym w prowadzenie warsztatów, a przede wszystkim samym uczestnikom bez których podejmowanie takich działań nie byłoby możliwe.

 

OPS

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych