fb Wirtualny spacer
31 maja 2022

Dwukołowe szlaki w Gminie Śmigiel

Jazda rowerem jest źródłem wielowymiarowych korzyści społeczno-ekonomicznych.

TRENDY  TRAVEL (Program Inteligentna Energia Europa, którego celem jest doprowadzenie do redukcji wskaźnika korzystania z samochodu na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego rodzajów transportu) podaje  20  dobrych  powodów  do  korzystania  z roweru. 

Oto niektóre z nich: jazda rowerem jest najszybszym sposobem poruszania się po mieście a cykliści pomagają użytkownikom samochodów redukując korki. Ta forma aktywności przyczynia się do utrzymania dobrej wydolności  fizycznej i poprawy połączeń synaptycznych w mózgu. Ponadto badania prowadzone w Austrii i Niemczech wskazały, że ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów maleje wraz ze wzrostem skali ruchu rowerowego. Ponadto rowery są „czyste”. Ponad 1% mieszkańców miast zapada na raka płuc w wyniku cząstek emitowanych w czasie pracy silników diesla i benzenów emitowanych przez pojazdy w ruchu drogowym. Przy ruchliwych ulicach wskaźnik ten wzrasta do 2.6%. Jazda samochodem zużywa ponad jedną trzecią ogólnego zasobu energii zużywanego w gospodarstwie domowym. Jeśli chcesz zużywać mniej energii i musisz ograniczyć wydatki, wybierz rower. Jak już wcześniej pisaliśmy, w Gminie Śmigiel trwa realizacja projektu  pt. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel”. I etap realizacji projektu zakończył się w grudniu 2021 r. Stworzona została sieć ścieżek rowerowych na ulicach Orzeszkowej, Kościuszki, Wodnej, Staszica i Kilińskiego 1,820 km. Koszt robót budowlanych i kampanii edukacyjnej wyniósł 889 803,41 zł, z czego 675.375,25 zł zostanie zrefundowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działania zaplanowane na rok 2022 obejmują wykonanie ściek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicach: Leszczyńskiej, Ogrodowej i Południowej oraz prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych. Koszty tego etapu oszacowano na kwotę 1.204.839,10 zł. Planowane dofinansowanie ma wynieść 1.024.113,23 zł. Ponadto w marcu br. została uruchomiona strona www.trasy.smigiel.pl, gdzie każdy może sprawdzić dostępne w Gminie Śmigiel ścieżki i trasy rowerowe.

MT

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych