fb Wirtualny spacer
24 marca 2016

Ekologiczna edukacja

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów klas IV przeprowadził zajęcia w szkołach podstawowych w Gminie Śmigiel p.n. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- edycja III”.

W lutym i marcu 2016 r. we wszystkich klasach czwartych szkół podstawowych zostały przeprowadzone tematyczne prelekcje dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Związku. Uczniowie chętnie i prawidłowo odpowiadali na pytania prowadzących oraz sami zadawali liczne pytania. Prelekcję zakończył test praktyczny z segregacji odpadów, który uczniowie zaliczyli celująco. Po przeprowadzonych zajęciach każdy z uczniów otrzymał zestaw kredek oraz  książeczkę z zadaniami: „Ja też segreguję odpady!”, którą mogą rozwiązać na zajęciach w szkole lub w domu z rodzicami.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że uczniowie podzielą się wiedzą zdobytą podczas zajęć z kolegami ze szkoły, rodzicami, rodzeństwem i wykorzystają ją w życiu codziennym.

Powyższa kampania będzie dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. 

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych