Facebook
Youtube realizowane projekty

Festyn rodzinny w Nietążkowie

Impreza odbywała się w ramach projektu PISOP realizowanego przez KGW Nietążkowo. Na ten cel wykonano dwa komplety składanych stołów i ławek. Wśród atrakcji m.in. wspólne gotowanie z dziećmi bigosu, zabawy dla dzieci oraz animacje zrealizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Śmigielanka”. Uczestnicy mogli skosztować kiełbasek z grilla, pajdy chleba ze smalcem, kiszonego ogórka czy bigosu, a także domowego ciasta, mrożonej kawy czy waty cukrowej którą robiły członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Nietążkowa, realizujące projekt z programu „Równać Szanse”. Udział w festynie wzięli również: OSP Nietążkowo, Alicja Wawrzyniak ze swoim pokazem zumba kids oraz funkcjonariusze posterunku policji ze Śmigla.

Wydarzenie sfinansowano ze środków PISOP oraz funduszu sołeckiego.