fb Wirtualny spacer
14 czerwca 2017

Gala INGI

Gala podsumowująca realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INGA” projekt „Lokalne Grupy Działania” odbyła się 14 czerwca 2017 r. w Śmiglu. W przedsięwzięcie, które trwało 7 miesięcy, włączyły się szkoły w: Starej Przysiece Drugiej, Bronikowie, Starym Bojanowie oraz Śmiglu. Wolontariusze z tych placówek brali udział w warsztatach oraz spotkaniach z lokalnymi liderami, a także podejmowali działania w swoich szkołach

Podczas gali uczestnicy projektu otrzymali podziękowania, a prezes stowarzyszenia Izabella Szablewska gratulacje z rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak i Wiesława Kasperskiego przewodniczącego Rady Miejskiej. Projekt „Lokalne Grupy Działania” jest jednym z kilkudziesięciu projektów realizowanych przez „Ingę” podczas dziesięcioletniej działalności organizacji. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także otrzymało dofinansowanie z budżetu gminy Śmigiel.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych