fb Wirtualny spacer
25 listopada 2022

Gmina Śmigiel przystąpiła do programu "Ciepłe mieszkanie"

24 listopada 2022 r. w Poznaniu burmistrz Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie skarbnika Ewy Mituły podpisałam umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Śmigiel.

To kolejny krok naszego samorządu, który ma wesprzeć mieszkańców.

W ramach programu wsparcie będą mogli uzyskać właściciele lokali mieszkalnych na wymianę źródła ciepła, by było ono ekologiczne. Dodatkowo może zostać wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach.

Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r. O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków i zasadach składania wniosków poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej oraz fb Śmigla.

Pula środków na jaką została zawarta umowa to 4.575.000 zł.

Program będzie realizowany w latach 2023-2025.

Zgodnie z zasadami programu inwestycja może rozpocząć się dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Śmigiel.

MG, fot. WFOŚiGW

przedstawiciele gminy Śmigiel oraz WFOŚiGW
przedstawiciele gminy Śmigiel oraz WFOŚiGW
logo programu
logo programu
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych