Facebook
Youtube

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa w Gminnym Punkcie Wsparcia Rodziny w Śmiglu, który funkcjonuje już od 2005 roku.

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny ma swoja siedzibę w Śmiglu przy  ul. Mickiewicza 11.

Usługi są bezpłatne, porady udzielają specjaliści:

 1. Prawnik – Blanka Przywecka-Bąk
  Przyjmuje raz w tygodniu
  zapisy poprzez kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu  osobisty lub tel. 655 180 969
 • poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego i inne,
 • pomoc w pisaniu pozwów i wniosków.
 1. Psycholog – Iwona Neumann-Wilk
  Przyjmuje w każdy czwartek w godz. 14.30 – 17.30 – zapisy w trakcie pełnienia dyżuru
 • poradnictwo w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych, problemów osobistych, rodzinnych, zawodowych i trudnych sytuacji życiowych,
 • formy pracy: poradnictwo oraz pomoc psychologiczna indywidualna i  rodzinna.
 1. Psycholog – Ewa Bardyan
  Przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15.00 – 18.00 – zapisy w trakcie pełnienia dyżuru
 • poradnictwo w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych, problemów osobistych, rodzinnych, zawodowych i trudnych sytuacji życiowych,
 • formy pracy: poradnictwo oraz pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna.
 1. Asystent rodziny – Ewa Furman
  Poniedziałek  8-13,   tel. 607 060 015

Asystent udziela porad w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z opieką nad dziećmi mogą skorzystać z długoterminowej pomocy Asystenta Rodziny. Praca z rodziną odbywa się  głównie w miejscu zamieszkania. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności  życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent wspiera rodzinę w  dążeniu do przywrócenia prawidłowych relacji i zapewnienia dzieciom bezpiecznych i stabilnych warunków rozwoju.

 

Formy pracy:

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny, czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Asystent współpracuje z innymi  pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla jej dobra.

 

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe do osiągnięcia.

 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Śmigiel do korzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów.