Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o terminach polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Śmigla na podstawie art. 42 ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2033 ze zm.) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO” podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki). Polowania planowane są na dzień 19 października 2019 roku, 21 października 2019 roku i 23 października 2019 roku na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego 351 „REŃSKO”. Polowania odbywać się będą w godzinach od 7:30 do 16:30.

                                                      Z up. Burmistrza Śmigla
                                                        Zastępca Burmistrza
                                                          /-/ Marcin Jurga

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Śmigla na podstawie art. 42 ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2033 ze zm.) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 4 „Gwizd” podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych. Polowania planowane są na dzień:
26 października 2019 roku, teren Leśnictwa Wyderowo,
9 listopada 2019 roku, teren Leśnictwa Błotkowo,
23 listopada 2019 roku, teren Leśnictwa Krzycko,
30 listopada 2019 roku, teren Leśnictwa Wyderowo,
7 grudnia 2019 roku, teren Leśnictwa Błotkowo,
14 grudnia 2019 roku, teren Leśnictwa Wyderowo,
21 grudnia 2019 roku, teren Leśnictwa Błotkowo i Leśnictwa Krzycko,
28 grudnia 2019 roku, teren Leśnictwa Błotkowo.
Polowania rozpoczną się około godziny 8.30, a zakończone zostaną nie później niż o zachodzie słońca.

                                                    Z up. Burmistrza Śmigla
                                                      Zastępca Burmistrza
                                                        /-/ Marcin Jurga