Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego

Śmigiel 12.10.2020 roku

WSR.6845.100.2020.JSZ

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego przeprowadzonego
09 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6

 

Przetargiem objęto czynsz dzierżawy na nieruchomość gruntową (staw) położoną:

 

  1. Brońsko, działka nr 283, o pow. 0.3500ha

Księga Wieczysta dla tej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła – 143,23zł.

Do przetargu przystąpiła 1osoba, która do 02 października 2020 roku wpłaciła wadium.

Wysokość czynszu dzierżawy wyniosła 153,23zł.

Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości gruntowej wygrał Pan Krzysztof Pajzert
zam. w Brońsku.  

 

  1. Przetarg na dzierżawę gruntów położonych w Wydorowie (działka nr geod. 35cz.
    o pow. 0.1260ha oraz działka nr geod. 126/2cz. o pow. 0.2800ha) zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz zamieszczono na stronie internetowej tut. Urzędu.