Facebook
Youtube realizowane projekty

Instalacja systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup detektorów pomiaru pyłów

„Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Śmigiel” .  

Zadanie polegało na zainstalowaniu systemu monitoringu jakości powietrza w Gminie Śmigiel oraz zakupie detektorów pomiaru pyłów wraz z przeszkoleniem pracowników obsługujących detektory.

Wartość programu: 16.904.70 zł,  dotacja WFOSiGW 8.425,35 zł, wkład własny gminy  8.425,35 zł.