Facebook
Youtube realizowane projekty

Kondolencje

Non omnis moriar

 

Panu Janowi Józefczakowi

Sołtysowi Wsi Morownica

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

 

składają

 

                                                                       Przewodniczący

                   Burmistrz Śmigla                           Rady Miejskiej Śmigla

              Małgorzata Adamczak                         Wiesław Kasperski

                            wraz z pracownikami Urzędu           wraz z radnymi Rady Miejskiej