Facebook
Youtube realizowane projekty

Kondolencje

Non omnis moriar

 

Panu dr Sebastianowi Wernerowi

kierownikowi Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

 

składają

 

                                                                       

                                     Burmistrz Śmigla                      Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                   Małgorzata Adamczak                                Wiesław Kasperski

                             wraz z pracownikami Urzędu                      wraz z radnymi Rady Miejskiej