Facebook
Youtube realizowane projekty

Kondolencje

Non omnis moriar

 

Panu Bernardowi Jagodzikowi

Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nr 1 w Śmiglu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

 

składają

 

                                                     Burmistrz Śmigla                            Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                                  Małgorzata Adamczak                                    Wiesław Kasperski

                                              wraz z pracownikami Urzędu                      wraz z radnymi Rady Miejskiej