Facebook
Youtube realizowane projekty

Kondolencje

Non omnis moriar

 

Panu Eugeniuszowi Kurasińskiemu

Dyrektorowi Centrum Kultury w Śmiglu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Żony

 

składają

 

                   Burmistrz Śmigla                            Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

Małgorzata Adamczak                                       Wiesław Kasperski

          wraz z pracownikami Urzędu                           wraz z radnymi Rady Miejskiej