Facebook
Youtube realizowane projekty

Kondolencje

Non omnis moriar

 

Pani Kamili Grockiej

Dyrektorowi Przedszkola w Śmiglu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca 

składają

 

                                                                       

                                     Burmistrz Śmigla                      Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                 Małgorzata Adamczak                                Wiesław Kasperski

                             wraz z pracownikami Urzędu                      wraz z radnymi Rady Miejskiej