Facebook
Youtube realizowane projekty

Zmarła Helena Wróblewska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

śp. Heleny Wróblewskiej,

długoletniej dyrektorki Centrum Kultury w Śmiglu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu.

Rodzinie Zmarłej składamy

wyrazy szczerego współczucia:

            

                                 Burmistrz Śmigla                                     Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                            Małgorzata Adamczak                                               Wiesław Kasperski

                      wraz z pracownikami Urzędu                                     wraz z radnymi Rady Miejskiej