fb Wirtualny spacer
22 grudnia 2021

Laureaci konkursu „Gdzie szukać pomocy, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy”

17 grudnia br. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Śmigiel do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Barbara Kuderska uhonorowały zwycięzców oraz autorki wyróżnionych prac w konkursie pn. „Gdzie szukać pomocy, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy”.

Założeniem konkursu było rozpropagowanie informacji o instytucjach pomocowych w zjawisku przemocy w rodzinie. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy tekstowo-graficznej, która zostanie użyta jako zakładka na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Spośród nadesłanych prac uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uznali za najlepsze prace niżej wymienionych osób:

·         I miejsce: Maria Pieprzyk, Szkoła Podstawowa w Śmiglu (na zdjęciu druga uczennica od prawej)

·         II miejsce: Maria Skrzypczak, Szkoła Podstawowa w Śmiglu

·         III miejsce: Marcel Kobus, Zespół Szkół w Czaczu

·         Wyróżnienie: Aleksandra Wyrwa, Szkoła Podstawowa w Bronikowie

·         Wyróżnienie: Kamila Jaworska, Zespół Szkół w Czaczu.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodki upominek. Zwycięska praca została umieszczona na stronie internetowej ośrodka w zakładce „poradnictwo specjalistyczne”: https://ops.smigiel.pl/pomoc-w-przemocy-ulotka-przygotowana-przez-ucznia-szkoly-podstawowej-w-smiglu.html (dostępna także w pliku do pobrania poniżej)

Ogłoszenie konkursu poprzedziły spotkania edukacyjne zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół, mające na celu upowszechnienie informacji na temat zjawiska przemocy domowej i jej negatywnych skutków. Spotkania te po konsultacjach z dyrektorami placówek oświatowych, przeprowadzone były przez panią  Monikę Wyszogrodzką-Bobrowską, która jest pracownikiem socjalnym w śmigielskim ośrodku. Zadaniem prowadzącej zajęcia było przekazanie  młodzieży wiedzy o instytucjach i miejscach, w których można otrzymać wsparcie specjalistów.

OPS

laureatka z Burmistrzem Śmigla oraz kierownikiem OPS
laureatka z Burmistrzem Śmigla oraz kierownikiem OPS
zdjęcie grupowe z laureatami
zdjęcie grupowe z laureatami

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych