fb Wirtualny spacer
24 maja 2018

Lider Szkół Uczących się

11 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Czaczu odbyła się konferencja, której współorganizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Była ona konsekwencją  udziału w programie „Szkoła Ucząca Się”, w którym placówka w Czaczu uczestniczy od 2003 roku. Podczas konferencji przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej złożyła na ręce dyrektor Marii Szudry gratulacje oraz wręczyła certyfikat „Lider Szkół Uczących Się”.

Tytuł „Szkoły Uczącej Się” nauczyciele i uczniowie z Czacza po raz pierwszy uzyskali w roku 2006, a w roku 2012 po raz drugi. Oba te tytuły nie były przyznawane dożywotnio i  wymagały od nauczycieli wieloletniej pracy i ciągłego doskonalenia się, uczestniczenia w licznych spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, ale przede wszystkim pozwoliły na wprowadzanie wielu zmian w pracy nauczycielskiej, których efektem są lepsze wyniki w nauce uczniów.

Od 15 lat szkoła wykorzystuje w realizacji celów i zadań system zapewniania jakości w postaci „szóstki susowskiej”.

Od 10 lat nauczyciele stosują w swojej pracy ocenianie kształtujące, które pozwala rozpoznawać na bieżąco, jak przebiega proces uczenia się.

Od 4 lat szkoła wdraża Praktyki Współpracy Nauczycieli, które są formą stałego, zespołowego doskonalenia pracy nauczycieli zaczerpniętą z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie.

Wszystkie te wieloletnie działania pozwoliły na uzyskanie przez Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Czaczu, tym razem już dożywotniego Tytułu Lidera Szkół Uczących Się. Sprawiły także, że szkoła dołączyła do wąskiego grona szkół w Polsce mogących poszczycić się takim wyróżnieniem.

SP w Czaczu

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych