fb Wirtualny spacer
02 marca 2016

Matematyczne zmagania szóstoklasistów

W Szkole Podstawowej w Śmiglu 1 marca 2016 r. odbył się Trzynasty Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z gminy Śmigiel. Głównym jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz popularyzowanie „królowej nauk”, a także integracja młodych ludzi z różnych szkół.

Jak co roku zmagania objął swym patronatem Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, który ufundował nagrody dla laureatów, a także puchar dla szkoły, której przedstawiciele zdobyli łącznie największą liczbę punktów.

Za organizację odpowiedzialne były nauczycielki matematyki: Iwona Włoch, Barbara Perz i Aldona Cichocka.

W konkursie oprócz przedstawicieli gospodarzy wzięli udział szóstoklasiści z Bronikowa, Czacza, Starego Bojanowa i Starej Przysieki Drugiej, którzy zwyciężyli w etapach szkolnych. Każdą placówkę reprezentowało troje dzieci.

Uczestnicy wykazali duże umiejętności. Udowodnili, że matematykę można lubić, a każde zadanie da się rozwiązać. Pierwsze miejsce zdobył Kacper Cielebąk ze szkoły w Starej Przysiece Drugiej. Na drugim miejscu podium uplasowała się Maja Wielińska ze szkoły w Śmiglu, a na trzecim Hubert Nowak ze szkoły w Bronikowie.  Drużynowo zwyciężyli reprezentanci gospodarzy w składzie: Maja Wielińska, Dawid Ciorga, Kajetan Spychała i to oni otrzymali puchar dla najlepszej drużyny. Nagrody uczniom w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla wręczał Zastępca przewodniczącego Rafał Klem oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu Robert Plewka.

 Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla  oraz Bank Spółdzielczy w Śmiglu. Podziękowania otrzymali także nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Organizatorzy konkursu

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych