fb Wirtualny spacer
23 czerwca 2022

Medale dla małżeńskich par

42 pary małżeńskie z gminy Śmigiel w roku ubiegłym świętowały złote gody. Uroczyste wręczenie przyznanych przez Prezydenta RP Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbyło się 21 i 22 czerwca br. w Restauracji Poemat w Śmiglu.

Odznaczenia jubilaci odebrali z rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak, której w dekoracji asystowali: Wiesław Kasperski - przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla oraz ksiądz dziekan Krzysztof Mizerski. Gratulacje dostojnym małżeńskim parom złożyła także Dorota Skorupińska - kierownik  śmigielskiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Medale Prezydent RP w 2021 roku przyznał następującym parom: Marii i Ryszardowi Błocianom, Mirosławie i Kazimierzowi Kołodziejom, Barbarze i Marianowi Krauze, Irenie i Ryszardowi Piecuchom, Wandzie i Mieczysławowi Podrzyckim, Barbarze i Antoniemu Derom, Elżbiecie i Tadeuszowi Gaertnerom, Ewie i Jerzemu Kamieniarzom ze Starego Bojanowa, Marii i Bogdanowi Budzińskim, Urszuli i Tadeuszowi Drgasom, Łucji i Marianowi Jóźwiakom, Janinie i Marianowi Michalskim, Grażynie i Hieronimowi Rumińskim, Romanie i Adamowi Stam, Hance i Zygmuntowi Chudzińskim, Genowefie i Jerzemu Górnym, Wandzie i Kazimierzowi Kędziorom, Danieli i Wincentemu Koniecznym, Marii i Józefowi Mańczakom, Marii i Andrzejowi Pecoltom, Halinie i Ryszardowi Skotarczakom ze Śmigla, Teresie i Henrykowi Ambrowczykom, Annie i Ryszardowi Jerzykom, Marii i Franciszkowi Ratajczakom z Bronikowa, Łucji i Zygmuntowi Białkowskim, Marii i Antoniemu Kurzawskim z Wonieścia, Zofii i Hieronimowi Cichoszewskim, Stanisławie i Walerianowi Kunertom z Poladowa, Ewie i Bolesławowi Białym z Nietążkowa, Halinie i Zenonowi Ratajczykom, Danucie i Czesławowi Michalakom, Grażynie i Marianowi Ratajczakom z Czacza, Marii i Marianowi Krukom z Morownicy, Joannie i Jerzemu Jęśkowiakom z Przysieki Polskiej, Irenie i Tadeuszowi Paulom, Helenie i Józefowi Kozakom z Żegrówka, Janinie i Zenonowi Skrobałom, Stefanii i Bolesławowi Wieczorkom z Koszanowa, Danucie i Zbigniewowi Sieradzkim z Olszewa, Marii i Zenonowi Szczerbalom ze Spławia, Genowefie i Janowi Waszykom z Nowej Wsi, Marii i Józefowi Łabędzkim z Brońska.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych