Facebook
Youtube

Modernizacja Słonecznej

Do gminnej kasy wpłynie 94 500 zł w ramach umowy zawartej 5 kwietnia br. pomiędzy śmigielską gminą, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojadowych do gruntów rolnych. Wsparcie finansowe z samorządu województwa będzie przeznaczone na planowane roboty na ulicy Słonecznej w Śmiglu. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w maju br. Roboty muszą zostać wykonane do 15 listopada br.

AKA