fb Wirtualny spacer
28 sierpnia 2017

OPS apeluje

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze i godziny przyjęć

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu przypomina, że w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w szczególności zaistnienia okoliczności dotyczących zmian dochodów (wynikających między innymi ze zmiany miejsca pracy, podjęcia pracy, rozpoczęcia wykonywania działalności  gospodarczej i innych sytuacji związanych ze zwiększeniem się dochodu rodziny) osoba składająca wniosek a także pobierająca świadczenia zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tych zmianach Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, rodzinnego czy alimentacyjnego - a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu, dotyczy wszystkich osób ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze tzw. 500+ na pierwsze dziecko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu należy również powiadomić o wyjeździe lub pobycie w celach zarobkowych członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność ta dotyczy zarówno osób składających wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jak i na  drugie i kolejne, o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Uprzejmie informujemy, że sekcja świadczenia wychowawczego 500+, a także świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 8.00 do 14.00

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych terminów, gdyż pracownicy potrzebują czasu na  prowadzenie spraw bieżących oraz wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych