fb Wirtualny spacer
28 sierpnia 2017

OPS apeluje

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze i godziny przyjęć

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu przypomina, że w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w szczególności zaistnienia okoliczności dotyczących zmian dochodów (wynikających między innymi ze zmiany miejsca pracy, podjęcia pracy, rozpoczęcia wykonywania działalności  gospodarczej i innych sytuacji związanych ze zwiększeniem się dochodu rodziny) osoba składająca wniosek a także pobierająca świadczenia zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tych zmianach Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, rodzinnego czy alimentacyjnego - a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu, dotyczy wszystkich osób ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze tzw. 500+ na pierwsze dziecko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu należy również powiadomić o wyjeździe lub pobycie w celach zarobkowych członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność ta dotyczy zarówno osób składających wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jak i na  drugie i kolejne, o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Uprzejmie informujemy, że sekcja świadczenia wychowawczego 500+, a także świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 8.00 do 14.00

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych terminów, gdyż pracownicy potrzebują czasu na  prowadzenie spraw bieżących oraz wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych