Facebook
Youtube

Ogłoszenie Burmistrza Śmigla w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Burmistrza Śmigla
w sprawie rozpoczęcia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi.

 

BURMISTRZ ŚMIGLA

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe

do wzięcia udziału w konsultacjach

„PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚMIGIEL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018”

 

Konsultacje trwają od 12 do 29 września 2017 roku.

 

Treść do projektu zmiany  programu można pobrać poniżej oraz jest dostępna bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla przy pl. Wojska Polskiego 6 w pok. nr 21 na I piętrze.

 

Opinie do projektu  zmiany programu współpracy na 2018 rok należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017 roku na:

·         adres poczty elektronicznej mmajer@smigiel.pl  

·         numer faksu 65 518-98-23,

·         adres siedziby Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

 

 

Burmistrz Śmigla

 

/-/ Małgorzata Adamczak

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                        

 

Pliki do pobrania: