fb Wirtualny spacer
01 lutego 2016

Ogłoszenie ws. wykonania tablic pamiątkowych

 

Śmigiel, dnia 01 lutego 2016 r.

JRP.7011.1.2016.MSz

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy Projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” realizowanego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W związku z zakończeniem realizacji ww. Projektu, Beneficjent zobowiązany jest umieścić na terenie miejscowości, gdzie prowadzone były prace związane z budową sieci kanalizacyjnej tablice pamiątkowe.

Zgodnie z powyższym informuję, iż zainteresowani Wykonawcy mogą składać oferty na wykonanie tablic pamiątkowych zgodnie z:

 

W skład usługi wchodzą:

1. Wykonanie tablic pamiątkowych szerokość 1 m, wysokość 0,7 m (tak, aby zachować proporcje z wytycznych) z paneli blaszanych ocynkowanych:

a)      w technologii, która uniemożliwia wprowadzenie zmian w treści i szacie graficznej,

b)      odpornych na warunki atmosferyczne, korozję.
 

2. Wykonanie ramy (stojaka) stalowej (ocynkowana), mocującej tablicę do podłoża (gruntu) na wysokości 1,5 m mierząc od gruntu do dolnej krawędzi tablicy:

a)      zapewniającej stabilność tablicy,

b)      odpornej na korozję.
 

3. Czas wykonania usługi – 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Ilość sztuk – 13 (tablica + rama)

 

Do oferty należy załączyć:

  • oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pok. nr 1 lub przesyłając na adres mailowy mszulc@smigiel.pl w terminie do dnia 05 lutego 2016 r. godz. 1000.

 

W załączniku:

  1. układ graficzny tablicy,
  2. oświadczenie wykonawcy,
  3. wzór oferty,
  4. logotyp Gmina Śmigiel,
  5. logotyp UE,
  6. logotyp POIiŚ,
  7. projekt umowy.

 

 

 

Z poważaniem

BURMISTRZ ŚMIGLA

/-/ Małgorzata Adamczak

                                                                  

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych