fb
07 października 2021

PUP informuje, że dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza do kontaktu osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które nie pracują i chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Urząd posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na  wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych