Facebook
Youtube realizowane projekty

Pamiętamy

W samo południe 11 stycznia, dokładnie w 101. rocznicę wymarszu kompanii śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego, przy obelisku poświęconym wymarszowi śmigielskiej kompanii pod Osieczną zastępca burmistrza Marcin Jurga wraz z radną Danutą Strzelczyk oraz wiceprzewodniczącym rady Krzysztofem Łącznym wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorami i uczniami szkół, harcerzami oraz mieszkańami złożyli okolicznościowe wiązanki oraz zapalili znicze na znak pamięci o śmigielskich bohaterach. Następnie na cmentarzu zapalono znicze ku ich pamięci.

Ponadto delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Nadią Janicką na czele, wraz z nauczycielami i dyrektorem szkoły złożyła kwiaty i znicze na grobach powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Bronikowie.