fb Wirtualny spacer
13 października 2017

Poczuli smak przygody

5 października odbyła się gra miejska pt. "Poczuj smak przygody"  zorganizowana z okazji 10-lecia działalności i współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Inga” ze Szkołą Podstawową w Śmiglu. W zabawie wzięło udział 8 drużyn. Zadaniem uczestników było przemierzyć trasę w jak najkrótszym czasie oraz wykonać dwanaście zadań, usytuowanych na terenie miasta - instytucji, które były sojusznikami i partnerami w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Inga” i szkoły. Zadania, które dotyczyły różnych przedsięwzięć i projektów, jakie odbyły się w latach 2007-2017 i które były adresowane do społeczności szkolnej oraz lokalnej, wymagały kreatywności, sprawdzały umiejętność planowania, pracy w zespole czy logicznego i twórczego myślenia. Najwyższą liczbę punktów zdobyła grupa „Batonssteam”. Drugie miejsce przypadło ekipie „Śmigielskich poszukiwaczy", a trzecie – zespołowi „Kebab”. Pozostałe lokaty zajęły grupy: "Fantastyczna czwórka", "Powerrangersy",  "Teletubisie", "Wesoła Kampania", "Polish squad". Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki grupie uczennic (wolontariuszkom Szkolnego Klubu Wolontariusza) oraz ich liderce Joannie Janowicz, które uczestniczyły w szkoleniu i zdobyły minigrant z Fundacji "Arena i Świat". Ogłoszenie wyników odbyło się we wtorek, 10 października. 


Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA serdecznie dziękuje za zaangażowały się w organizację gry następującym osobom: 
- Panu Robertowi Plewce - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmiglu,
- Paniom Joannie Pawlickiej i Agacie Kulus - wicedyrektorkom SP Śmigiel,

- Pani Małgorzacie Adamczak - burmistrz Śmigla, 
- Panu Eugeniuszowi Kurasińskiemu - dyrektorowi Centrum Kultury w Śmiglu,

- Pani Barbarze Kuderskiej - kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- Panu Tomaszowi Pawlakowi - prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu,
- Pani Violetcie Gładysiak - prezes  Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego,  
-  Panu Aleksemu Adamczewskiemu - prezesowi Banku Spółdzielczego,

- Pani Aldonie Michałowskiej - dyrektor oddziału Banku PKO BP w Śmiglu,

- Joannie Janowicz - liderce grupy inicjatywnej,

- nauczycielom i opiekunom za opiekę nad grupami oraz uczniom za udział w grze.

Projekt "SLOW - Potęga Partycypacji" jest realizowany przez Fundację "Arena i Świat", Fundację Centrum Aktywności Twórczej i dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych