fb Wirtualny spacer
01 października 2019

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Dla pamięci przyszłych pokoleń, w obecności przedstawicieli samorządu Gminy Śmigiel oraz Powiatu Kościańskiego, jak również zaproszonych gości, 20 września 2019 r. wmurowano akt erekcyjny w budynek Przedszkola w Śmiglu.

Pragnieniem wszystkich jest, aby budynek służył jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom dzieci i ich rodzinom oraz sprzyjał prowadzeniu pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnych z misją Przedszkola w Śmiglu, kultywowaniu tradycji oraz poszanowania historii – podkreśliła w treści aktu erekcyjnego burmistrz Małgorzata Adamczak.

Inwestycja została zaprojektowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z.o.o. w Kościanie.

Zgodnie z planem 1 września 2020 r. Przedszkole w Śmiglu zainauguruje nowy rok szkolny w nowej powiększonej siedzibie przedszkola.

Na akcie erekcyjnym podpisy złożyli: Małgorzata Adamczak burmistrz Śmigla, Marcin Jurga zastępca burmistrza Śmigla, Wiesław Kasperski przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, Kamila Grocka dyrektor Przedszkola w Śmiglu, Władysław Suchora prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z.o.o. w Kościanie, Tomasz Pawlak Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. i projektant Łukasz Górczak.

AJ

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych