Facebook
Youtube

Podziękowania dla Danuty Hampel

Po 40 latach pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śmiglu, w tym 23 latach pełnienia funkcji kierownika tej placówki Danuta Hampel przeszła na emeryturę. Pracę w śmigielskim samorządzie rozpoczęła w 1975 r.

10 stycznia podziękowania za wieloletnią sumienną i rzetelną pracę oraz życzenia złożyli jej burmistrz Małgorzata Adamczak oraz Wiesław Kasperski – przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla. Towarzyszył im Eugeniusz Kurasiński – dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu.