Facebook
Youtube realizowane projekty

Ponad 900 tys. dofinansowania

W sierpniu Gmina Śmigiel wystąpiła o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z tego tytułu na konto gminy wpłynęło 937.332,00 zł.

Pierwszą inwestycją dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych jest „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola w Śmiglu wraz z infrastrukturą techniczną”. Całkowity koszt  zadania wynosi 6 515 329,23 zł. Kwota, która została przeznaczona na wsparcie tej inwestycji to 500.000,00 zł.

Pozostałe 437.332,00 zł stanowić będzie wsparcie dla inwestycji gminnych, zaplanowanych na przyszły rok.