Facebook
Youtube realizowane projekty

Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie rekreacyjnym przy świetlicy

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.