Facebook
Youtube realizowane projekty

Projekt: Aby „Łącznik” łączył

Grupa pn. Przedstawiciele Sołectwa Czaczyk, W wyniku realizacji projektu zamontowano huśtawkę wagową, wyrównano i oczyszczono płytki,  Na tych płytkach młodzież wykonała planszę do gry w warcaby. Całość  zadania zakończyła impreza integracyjna z mini turniejem w warcaby i grillem. Projekt realizowany przez  grupę nieformalną w ramach Programu Wielkopolska Wiara Aktywnie.

Pomoc gminy –merytoryczna w napisaniu wniosku i rozliczeniu dotacji.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wdrażanego przez Stowarzyszenie PISOP przy użyczeniu osobowości prawnej Stowarzyszenia Partnerstwo Lokalne w Śmiglu.