Facebook
Youtube realizowane projekty

Projekt: Aby było bezpieczniej

Realizator: Grupa pn. „Aktywne Karśnice” . Zakres: wykonanie ogrodzenia placu zabaw, impreza integracyjna. Projekt realizowany przez  grupę nieformalną w ramach Programu Wielkopolska Wiara Aktywnie. 

Pomoc gminy – merytoryczna w napisaniu wniosku i rozliczeniu dotacji.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wdrażanego przez Stowarzyszenie PISOP przy użyczeniu osobowości prawnej Stowarzyszenia Partnerstwo Lokalne w Śmiglu.