Facebook
Youtube realizowane projekty

Projekt: Jak nas widza tak nas piszą – upiększanie terenu wokół świetlicy w Czaczu

Dofinansowanie  ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.