Facebook
Youtube realizowane projekty

Projekt „Nie” dla narzekania – „tak” dla działania

Realizator: Grupa pn. ”Dobrowolna grupa osób nienarzekających”. Zakres: uporządkowanie terenu starej żwirowni, wykonanie boiska do siatkówki, ławek i miejsca na ognisko, impreza integracyjna. Projekt realizowany przez nieformalną grupę w ramach Programu Wielkopolska Wiara Aktywnie dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wdrażanego przez Stowarzyszenie PISOP przy użyczeniu osobowości prawnej Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Zebrowskie Dęby.

Pomoc gminy – merytoryczna w napisaniu wniosku i rozliczeniu dotacji.