Facebook
Youtube realizowane projekty

Projekt: Praktyczna lekcja historii Gra Miejska w Śmiglu

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.