Facebook
Youtube realizowane projekty

Przebudowa drogi Karśnice - Nowy Białcz

Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman dnia 13.07.2017 r. podpisali umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Wysokość przyznanej dotacji to 817 148,00 zł.

Wsparcia inwestycji w wysokości 500 000,00 zł udzielił również Powiat Kościański. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2017 r.