Facebook
Youtube realizowane projekty

Przebudowa drogi Nowy Białcz-Karśnice

Dofinansowanie:

500 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Kościanie

817 148,00 zł Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019