Facebook
Youtube realizowane projekty

Przebudowa drogi gminnej Huby II

Podana wartość inwestycji oraz dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotyczy kwot planowanych.