fb Wirtualny spacer
30 listopada 2021

Przebudowa drogi gminnej Poladowo - Morownica

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”    

 „Przebudowa drogi gminnej nr 590026p Poladowo - Morownica”. Zadanie ma na celu podwyższenie standardu korzystania z drogi gminnej łączącej Poladowo z Morownicą. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z nawierzchni bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Powstanie także ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a także chodnik z kostki brukowej na długości zabudowań w Morownicy. Wykonawcą robót na zlecenie Gminy Śmigiel jest firma Infrakom Kościan Sp. z o. o.

Planowana wartość projektu to 2.825.310,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania wartość dofinansowania ma wynieść 1.797.744,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 590026P POLADOWO - MOROWNICA”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

  

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych