Facebook
Youtube realizowane projekty

Przebudowa ul. Bruszczewskiej

Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej.

Inwestycja częściowo była finansowana w ramach funduszu sołeckiego.
Finansowane z funduszu sołeckiego 2019 r. wsi Koszanowo - 33246,15 zł
Finansowane z funduszu sołeckiego 2020 r. wsi Koszanowo - 33805,00 zł