Facebook
Youtube realizowane projekty

Przebudowa ul. Witaszka

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach dofinansowania do budowy dróg do gruntów rolnych.