2019

Przebudowa ul. Witaszka

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach dofinansowania do budowy dróg do gruntów rolnych.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
Eu baner Eu baner Eu baner