Facebook
Youtube realizowane projekty

Przebudowa ul. Krótkiej w Nietążkowie

Inwestycja została wykonana częściowo ze środków funduszu sołeckiego wsi Nietążkowo - 25 565,66 zł